Priser på tannhelsetjenester

Konsultasjon 30 min (OPG inkludert i prisen)920 kr

Konsultasjonstime har som formål å diagnostisere pasientens problemer og planlegge behandlingen, og danner grunnlaget for en helhetlig tilnærming. Under konsultasjonen vurderer tannlege nøye tilstanden i munnhulen, identifiserer potensielle trusler og kontraindikasjoner, og tar også hensyn til pasientens forventninger. Undersøkelsen inkluderer strukturer i munnhulen, bitt, tidsmessige kjeveledd, spyttkjertler, tannkjøtt, bein og andre elementer. Som et resultat utarbeider tannlege en personlig behandlingsplan og kostnadsestimat, som detaljeres og diskuteres grundig med pasienten, for å sikre klarhet og forståelse av behandlingsprosessen.

Digital Smile Design - estetisk analyse inkludert prosjektering av smil ved bruk av Trios 3Shape intraoral skanner og 3D printer (2 timer)3520 kr

Digital Smile Design (DSD) er en avansert prosess for estetisk analyse av smil, bestående av to timer. I første fase bruker tannlege Trios 3Shape intraoral skanner, for å visualisere nøyaktig strukturene i munnhulen. Deretter gjennomfører tannlege en estetisk analyse basert på innsamlede data, med hensyn til proporsjoner, form og farge på tennene. På den andre timen presenterer tannlege en digital smildesign til pasienten, som er opprettet basert på tidligere innsamlede informasjon. Takket være nøyaktig planlegging kan pasienten se hvordan tennene vil se ut etter eventuelle behandlinger. Denne prosessen muliggjør en personlig tilnærming til forbedring av estetikken i smil. I tillegg inkluderer den moderne tilnærmingen bruk av en 3D-skriver for å lage modeller av tennene, noe som gir tannlege og pasienten muligheten til å fysisk se de forventede estetiske resultatene. Det innovative samspillet mellom digital teknologi og 3D-utskrift bidrar til presis og personlig planlegging og oppnåelse av ønskede estetiske smileresultater.

Intraoral røntgen190 kr

Intraoral røntgen er en fokusert røntgenundersøkelse som bare dekker et spesifikt område av munnhulen. Den brukes for presis diagnostikk av spesifikke problemer som karies, infeksjoner eller tilstander i tannrøtter. Denne raske og smertefrie undersøkelsen tillater tannlege å nøye analysere det valgte området, støttende nøyaktig planlegging av tannbehandlingen.

Panoramarøntgen540 kr

OPG-røntgen (Ortho Pantomo Grafi røntgenundersøkelse) er et todimensjonalt digitalt bilde som muliggjør en omfattende analyse av strukturene i munnhulen, kjeven og underkjeven. Dette er en rask og ikke-invasiv undersøkelse som brukes innen tannlegefaget for å identifisere tannproblemer og vurdere den generelle helsen til munnhulen. Det er nyttig blant annet ved planlegging av omfattende tannbehandling. Takket være digital teknologi er OPG-rønthen mer presist og effektivt når det gjelder utveksling av diagnostiske data mellom spesialister.

CBCT - 3D røntgen1530 kr

CBCT - 3D røntgen (Cone Beam Computed Tomography) er en avansert teknologi for tredimensjonal bildebehandling som brukes i odontologisk diagnostikk. Dette raske og presise røntgenundersøkelsen gjør det mulig med en nøyaktig analyse av strukturene i munnhulen, inkludert tenner, ben, tidsmessige kjeveledd og bløtvev. CCBCT er uunnværlig ved planlegging av komplekse prosedyrer som implantatinnsetting eller kirurgisk behandling. Tredimensjonale visualisering muliggjør en mer omfattende diagnostikk og presis bestemmelse av behandlingsbehov.

Protetisk konsultasjon (undersøkelse, OPG, intraoral skanning)1690 kr

Under den protetiske konsultasjonen vil det bli utført en panoramisk røntgen (OPG), en intraoral skanning med 3Shape Trios-skanneren, og det vil bli utarbeidet en personlig tilpasset behandlingsplan. Hele prosessen vil bli grundig diskutert for å sikre de beste løsningene tilpasset den enkelte pasients behov og forventninger.

Hygienetillegg kommer i tillegg til hver time - 220 kr. I forbindelse med kirurgi er det 400 kr.

Prisene i prislisten er veiledende, og kan avvike fra endelige priser.

I henhold til anbefalingene fra Forbrukerrådet, er tannklinikken forpliktet til å lage en skriftlig behandlingsplan dersom totalkosntaden oversiger 5 000 kr.

OBS! Prisene i prislisten er veiledende, og kan avvike fra endelige priser. Et detaljert kostnadsoverslag utarbeides under konsultasjonen etter en grundig undersøkelse og behandlingsplanlegging.

Bestill time

Vennligst skriv inn: fornavn
Vennligst skriv inn: etternavn
Ugyldig epostadresse
Ugyldig telefonnummer
Nieprawidłowe dane
Personvernerklæring: merk av i boksen
Din tannlege på Bryn i Oslo

Din tannlege på Bryn i Oslo

DENTAL SENSE OSLO AS
NM DENTAL AS

Åpningstider:

Man – Lør 8:00 – 20:00

Telefontid:

Man – Fr 8:00 – 15:30